Hoogsensitiviteit en mediamieke begaafdheid

Ingediend door fmelssen op za, 05/30/2020 - 21:37

Door Nana Verlinde

Gelukkig, de laatste tijd begint er steeds meer aandacht en erkenning te komen voor hoogsensitief zijn, ook wel hooggevoelig zijn. Afgekort HSP, wat staat voor High Sensitive Person.

En dat is goed.
En nodig.
En belangrijk.

Hoogsensitiviteit is een aangeboren iets. Wetenschappelijk onderzoek van o.a. klinisch-psycholoog prof. Elke van Hooff heeft uitgewezen dat bij hoogsensitieve mensen bepaalde delen van de hersenen anders ontwikkeld zijn, waardoor ze info diepgaander verwerken en alerter zijn op signalen uit hun omgeving. Daardoor komt er meer binnen. Handig. Met name in tijden van dreiging en nood.

Wat minder bekend is, en waar de reguliere wereld nu nog met een grote boog omheen loopt, is dat - met name hsp-mensen - over mediamieke begaafdheden kunnen beschikken.

Dit gaat mij aan het hart. Het weinig bekend zijn over mediamieke aangeboren vaardigheden maakt ze onnodig duisterder dan ze zijn. Onbekend, en in de geschiedenis vaak om dubieuze redenen in het verdomhoekje gestopt, maakt ze onbemind en beangstigend.

Mediamieke vaardigheden. Zoals hierboven al even aangestipt, zijn aangeboren. Zoals de één goed kan rekenen, kan de ander goed schilderen, weer een ander kan vooruit zien of voelen en weer een ander kan horen wat voor andere niet zichtbare bewustzijnsvormen te zeggen hebben.

De verschillende mediamieke vaardigheden zijn (dit is een voorlopige opsomming, misschien zijn er nog wel meer):

* Helder zien
* Helder dromen
* Helder horen
* Helder weten
* Helder voelen
* Helder ruiken

Helder zien

'Helder zien' is als je bijvoorbeeld iemand iets hoort vertellen en je ziet in gedachten de film van het jouw vertelde verhaal verder lopen. Je ziet het vervolg en vaak de afloop. En dat verloop en de afloop komen overeen met wat er daarna in werkelijkheid gebeurt.
Vaak richt dit heldere stukje zich op negatieve, sombere zaken. Dit is evolutionair zo gegroeid. Het was in vroeger tijden uiterst noodzakelijk de dreiging die vanuit de omgeving kwam voortijdig in de gaten te hebben. Ook in later tijden lag de nadruk nog op het voorzien van onheil. Tot niet zolang geleden lag bijvoorbeeld de nadruk in de waarzegkaarten op naderend onheil. Dit zie je terug in het LeNorman set uit de tijd van de Franse Revolutie, de zigeunerwaarzegkaarten en onlangs kreeg ik een kaartenset uit het begin van de vorige eeuw te zien. Uit ca 1914. Ook daar lag de nadruk op de zware kant van het leven.

Het is eigenlijk pas sinds de jaren '60 en de opkomst van de Nieuwetijdsvisie dat het blikveld van de helderziende mens wat begint op te klaren. Het is voor de helder ziende mens dus zeer wel mogelijk om ook de zonnige kant van het leven te voorzien.
Meer lezen over wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan naar helder zien en tarotkaarten?  http://www.awarenessisfreedom.com/wp-content/uploads/2014/12/TarotCardsPaper1.pdf

Helder dromen

Een droom waarin je exact te zien krijgt wat er met iemand gaat gebeuren. Of wat er in een bepaalde situatie gaat gebeuren. Wordt ook wel een 'voorspellende droom' genoemd.
Meer lezen over voorspellende dromen?
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/dreams-and-esp

Helder horen

Het horen van het niet voor het dagelijks oog zichtbare.

Dit is het meest beladen stukje van het mediamieke spectrum. Zelfs in 'De geheime kamer', uit de Harry Potter-reeks stelt Hermelien Griffel: 'Zelfs voor een tovenaar is het niet goed om stemmen te horen'. Gelukkig trekt Harry zich hier niets van aan.

Helder horen manifesteert zich over het algemeen in het horen van stemmen. En op dit punt krijgen de meeste mensen de kriebels. Dit is in het verleden onder één grote noemer geplaatst: Psychiatrische aandoeningen. Denk aan psychoses en schizofrenie.

Opdrachten krijgen van stemmen uit het niet-zichtbare. Daar hangt een collectieve, diepgewortelde angst om heen, die rigoureus wordt bestreden met het toedienen van alles dempende medicijnen.

Toch valt ook dit stukje onder 'helder horen'.

Met 'helder horen' als mediamiek vermogen doel ik echter op het horen van stemmen van positief meedenkende, constructieve bewustzijnsvormen.

Er zijn vele namen in omloop voor deze bewustzijnsvormen. 'Gidsen' is de meest gangbare. Deze worden onderverdeeld in:
* overleden dierbaren,
* engelen, totemdieren,
* wijzen die zijn overgegaan,
* goden/godinnen of god/de godin,
* de zogenaamde fabelwezens/elementenwezens, zoals elfen, pixies, feeën, kabouters,
* natuurwezens, zoals bomen, planten, stenen,
* archetypes, zoals de dood, en
* entiteiten, zoals Pleïeadians of Hathors.

Alles waar ooit aan gedacht is, bestaat en kan zich laten horen. Licht en donker. Mensen met een helder gehoor kunnen dat opvangen.
Helder horende mensen horen soms een stem aan één kant. Of de ene stem aan de ene kant en een andere stem aan de andere kant. Soms buiten hun oor. Soms in hun oor. Soms in hun hoofd.
Meer lezen over onderzoek naar helder horen?
De leidende wetenschapper op dit gebied is Julie Beischel
https://youtu.be/cUV-WN743aY
Artikel:
https://www.windbridge.org/factsheets/WRC_accuracy.pdf

Helder weten

Dit is het vermogen waarbij je iets weet dat je logischerwijs niet kùnt weten. Het 'Ik weet dat, maar vraag me niet hoe ik het weet'.

Dit kan gaan om de achtergrond van iemand die je voor het eerst ontmoet (drugsverleden, kinderziektes, gezinssamenstelling, etc). Maar het kan ook gaan om een oplossing van een wiskundig vraagstuk dat je voor het eerst onder ogen krijgt.
Van Einstein is bekend dat hij open stond voor het intuïtieve. Ik sluit niet uit dat hij helder wetend was.
Meer lezen over helder weten?
De SPR heeft in 2013 in haar eigen Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustzijnsonderzoek een hele editie gewijd aan intuitie.
https://www.dutchspr.org/spr/sites/default/files/2018-06/TvP_2013_1.pdf

Helder voelen

Dit gebeurt wanneer je in contact staat met een fysieke bewustzijnsvorm (mens, dier, plant etc) of niet-fysieke bewustzijnsvorm (een entiteit) en je krijgt via je lichaam - gevoelsmatig - informatie door. Zo kun je bijvoorbeeld een minerale steen in je hand nemen en vragen: 'Waar kun je mij bij helpen?'. Via een rilling of een trilling kan dan (de gevraagde) informatie vanuit de steen aan je worden doorgegeven.

Helder ruiken

Stel, je inmiddels overleden oma rookte. Op een ontspannen moment ruik je sigarettenrook, terwijl er in geen velden of wegen een brandende sigaret te bekennen is. Op dat moment denk je aan je oma (helder weten), of zie je haar beeld in de vorm van een plaatje ineens voor je (helder zien) of hoor je haar stem (helder horen) of voel je een tikje op je schouder (helder voelen) of droom je 's nachts over haar (helder dromen).
De sigarettenlucht die je rook via 'helder ruiken' was de vooraankondiging om je aandacht te richten op datgene dat zich vanuit het ongeziene bij je wilde aandienen.
Meer lezen over helder ruiken?
https://psi-encyclopedia.spr.ac.uk/articles/franek-kluski#Odours

Over bovenstaande vaardigheden, vermogens wordt op dit moment nog in alle talen gezwegen als het gaat om - het reguliere stukje van - hsp.

Sterker, de nadruk ligt met name op de nadelen van hsp. Overprikkeling is er zo één (en dit is zeker reëel). Burn-out of bore-out hoor je ook vaak voorbij komen in het kader van hsp. Depressies. Foutieve psychiatrische diagnoses.

Dit is ook voor sommige mensen inderdaad aan de hand.

De andere kant van het verhaal is, dat - naar mijn idee, vanuit mijn ervaring - hsp nog maar het topje van de ijsberg is.
Hsp is hoogsensitiviteit.
Dat is een containerbegrip voor van alles en nog wat.

Als je wat specifieker bent, en de dingen gewoon bij hun naam durft te noemen, dan hebben we het eigenlijk over een 'mediamiek spectrum'.

En dan kom je uit bij de vaardigheden die je hierboven leest.

Met dank aan Vincent van den Bijllaardt voor de aanvullingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek dat verricht is naar de genoemde aspecten van hoogsensitiviteit.

 

Reacties