Nieuwsbrief 1 (2018)

Nieuwsbrief 1 (2018)

[English below]

Dag van de Parapsychologie 2017

De video’s van de Dag van de Parapsychologie (28 oktober 2017) staan nu online op onze site:
http://dutchspr.org/spr/node/3038

Tijdschrift voor Parapsychologie en Bewustszijnsonderzoek. Voorlopige inhoudsopgave

  • Jacob Jolij en Dick Bierman, ‘Over de Heymansgroep’.
  • Paul Groenenboom ,’Bijna-doodervaringen’.
  • Vertaling van hoofdstuk 1 uit het boek ‘Parapsychology. A Beginner’s Guide’ (Caroline Watt, 2016).
  • Verslag Dag van de Parapsychologie 2017.

Recht op extra aftrek giften 2015, 2016, 2017, nieuwe geefwet tot en met 2018

Vanaf 2012 is er extra aftrek van giften mogelijk bij een gift aan een culturele ANBI of SBBI. U mag bij een gift tot 5000 euro aan een culturele ANBI uw aftrekpost met 25% verhogen tot 125%. Deze verhoogde aftrek van giften was oorspronkelijk mogelijk tot en met 2016. Deze regeling is verlengd en loopt nu door tot en met 2018. Geeft u 10.000 euro aan een culturele ANBI instelling dan is op de eerste 5000 euro 125% van toepassing en op de tweede 5000 euro de gebruikelijke 100%. Daar staat tegenover dat als u een gedane gift terugkrijgt en die gift als aftrekpost had opgevoerd, de gift weer moet optellen bij uw inkomen. De extra aftrek voor culturele giften bedraagt maximaal € 1.250. De nieuwe geefwet zou tot en met 2017 gelden, maar de werking is op Prinsjesdag 2017 verlengd naar tot en met 2018. Dat betekent dat er ook in 2018 de mogelijkheid bestaat op extra aftrek via de multiplier van 125%.

Mededelingen

Lezing: Alles heeft een ziel: het animisme in Oost en West (Radboud Reflects, 8 januari 2018). In deze lezing gaven filosofen Laurens Landweert, Angela Roothaan en (parapsycholoog) Hein van Dongen hun visie op de ziel in Oost en West. Een terugblik is te vinden op de site van Radboud Reflects. Een podcast zal nog volgen.
http://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2018/terugblik-2018/18-01-08-ziel-oost-west-lezingen-filosofen-hein/

Koestler cursus parapsychologie. Op 9 april 2018 start de nieuwe online cursus Parapsychology van de Koestler Parapsychology Unit (Universiteit van Edinburgh). Aan bod komen onder meer de methoden en resultaten van onderzoek; de psychologie van paranormale ervaringen en het ontwikkelen van een kritische houding. Meer informatie:
https://koestlerunit.wordpress.com/online-course/

Nieuwe boeken

Edwin C. May & Sonali Bhatt Marwaha (eds), The Star Gate Archives. Volume I: Remote Viewing, 1972-1984) (McFarland 2017).

Caroline Watt. Parapsychology. A Beginner’s Guide (Oneworld Publications, 2016).

Sharon A. Hill. Scientifical Americans: The Culture of Amateur Paranormal Researchers (McFarland, 2017).

Lieslie Kean. Surviving Death. A Journalist investigates Evidence for an Afterlife (Random House, 2017).

Trevor Hamilton. Arthur Balfour's Ghosts. An Edwardian Elite and the Riddle of the Cross-Correspondence Automatic Writings (Imprint Academic, 2017).

Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf H. Smit. The Self Does Not Die. Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences (International Association for Near-Death Studies, 2016).

Annekatrin Puhle, Adrian Parker-Reed. Shakespeare's Ghosts Live. From Shakespeare's Ghosts to Psychical Research (Cambridge Scholars Publishing, 2017).

Mark O’Connell. The Close Encounters Man. How One Man Made the World Believe in UFOs (HarperCollins Publishers, 2017).


 

Dutch Day of the Parapsychology 2017

The video lectures (Dutch spoken) of the Dutch Day of the Parapsychology (October 28th. 2017) are available online on our site:
http://dutchspr.org/spr/node/3038

Dutch Journal for Parapsychology and Consciousness Research. Temporary table of contents (articles are in Dutch).

  • Jacob Jolij en Dick Bierman, ‘About the Heymansgroup’.
  • Paul Groenenboom ,’Near death experiences’.
  • Translation of chapter 1 from the book ‘Parapsychology. A Beginner’s Guide’ (Caroline Watt, 2016).
  • Review Dutch day of the Parapsychology, 2017.

Announcements

Lecture: Alles heeft een ziel: het animisme in Oost en West (‘Everything has a soul: animism in East and West’) (Radboud Reflects, January 8th 2018). In this Dutch lecture the philosophers Laurens Landweert, Angela Roothaan and (parapsychologist) Hein van Dongen present their view on the soul in East and West. A retrospect is available on the site from Radboud Reflects. A podcast will follow.
http://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2018/terugblik-2018/18-01-08-ziel-oost-west-lezingen-filosofen-hein/

Koestler course parapsychology. On April 9th 2018 the new online course Parapsychology will start from the Koestler Parapsychology Unit (University of Edinburgh). Te be discussed: the methods and results from psi research; the psychology of paranormal experiences and a critical approach to paranormal phenomenon. More information:
https://koestlerunit.wordpress.com/online-course/

New books

Edwin C. May & Sonali Bhatt Marwaha (eds), The Star Gate Archives. Volume I: Remote Viewing, 1972-1984) (McFarland 2017).

Caroline Watt. Parapsychology. A Beginner’s Guide (Oneworld Publications, 2016).

Sharon A. Hill. Scientifical Americans: The Culture of Amateur Paranormal Researchers (McFarland, 2017).

Lieslie Kean. Surviving Death. A Journalist investigates Evidence for an Afterlife (Random House, 2017).

Trevor Hamilton. Arthur Balfour's Ghosts. An Edwardian Elite and the Riddle of the Cross-Correspondence Automatic Writings (Imprint Academic, 2017).

Titus Rivas, Anny Dirven, Rudolf H. Smit. The Self Does Not Die. Verified Paranormal Phenomena from Near-Death Experiences (International Association for Near-Death Studies, 2016).

Annekatrin Puhle, Adrian Parker-Reed. Shakespeare's Ghosts Live. From Shakespeare's Ghosts to Psychical Research (Cambridge Scholars Publishing, 2017).

Mark O’Connell. The Close Encounters Man. How One Man Made the World Believe in UFOs (HarperCollins Publishers, 2017).