'Werd Corona voorspeld?' Een analyse van pandemie-voorspellingen

Ingediend door vbijllaardt op zo, 06/14/2020 - 15:39

Na de Spaanse Griep van 1918 heeft de wereld niet meer een epidemie gekend die het leven en welzijn van vrijwel de hele wereldbevolking zodanig in gevaar bracht als de huidige Corona-pandemie. Als gevolg hebben we dan ook nog een economische crisis met miljoenen werklozen en de ineenstorting van de toeristische sector, de luchtvaart, de horeca en de culturele sector. Bij een dergelijke gebeurtenis kun je je dan afvragen of dit niet voorspeld is.

De afgelopen jaren hebben experts op het gebied van virologie en epidemiologie al vaker voorspeld dat er een grote virologische epidemie zou komen, maar zonder specifiek aan te geven wanneer en waar. Ook Bill Gates en Amerikaanse veiligheidsexperts hebben dat voorspeld.
Maar zijn er ook helderzienden die de Corona-crisis heeft voorspeld?

Na het uitbreken van de huidige crisis is er aandacht gevestigd op een paragraaf uit een boek van de Amerikaanse helderziende Sylvia Browne. Deze luidt:
“In around [sic] 2020 a severe pneumonia-like illness will spread throughout the globe, attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all known treatments. Almost more baffling than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived, attack again ten years later, and then disappear completely.”

Als parapsychologen willen we graag weten of we dit als een betrouwbare voorspelling kunnen beschouwen. Aangezien het boek in 2008 is geschreven en mevrouw Browne inmiddels is overleden, kunnen we vaststellen dat dit voor de uitbraak is opgeschreven. Het jaartal klopt en de beschrijving dat de ziekte de longen aantast, en dat het niet (goed) met bestaande geneesmiddelen kan worden behandeld, lijkt te kloppen. Is dit nu een bewijs dat dit een serieuze paranormale voorspelling is? Nou nee, want de aanduiding ‘in of rond 2020’ is niet voldoende specifiek, en de verwachting dat de epidemie net zo snel zal verdwijnen als ze is begonnen, lijkt helaas niet uit komen. Sceptici hebben er ook op gewezen dat mevrouw Browne een nogal twijfelachtige reputatie had omtrent haar verdere voorspellingen. Het zal nog zeker tot 2030 duren, voordat we weten of het na tien jaar opleeft om vervolgens te verdwijnen.

Een andere helderziende die de Corona-crisis mogelijk voorspeld zou hebben is een blinde mystica, Baba Vanga die in 1911 in het huidige Bulgarije geboren is. Zij was ook wel bekend als de Nostradamus van de Balkan. In 1996 is zij overleden. Volgens een voormalig Bulgaarse atlete die in dat jaar Baba Vanga bezocht, zou zij hebben uitgeroepen dat Corona over ons zou komen. Maar in het Bulgaars betekent Corona heerschappij en Vanga zou mogelijk bevreesd zijn dat Bulgarije door de Russen zou worden gecontroleerd. Eerder had Baba Vanga voorspeld dat een nieuwe dodelijke ziekte zich over de wereld zou verspreiden en dat het virus uit China zou komen. Andere bronnen vermelden echter dat zij het over Afrika zou hebben gehad. Het is (mij) niet bekend of zij een jaar heeft genoemd. Omdat Baba Vanga heel veel voorspellingen van wereldschokkende gebeurtenissen heeft gedaan, waarvan slechts een beperkt deel is uitgekomen, lijkt dit ook geen betrouwbare voorspelling.

Opmerkelijk is het boek ‘The eyes of Darkness’ uit 1981 van de Amerikaanse thriller auteur Dean Koontz. Zoals te vinden is op: http://www.lavieenc.fr/2020/02/29/de-corona-voorspelling-van-koontz/
‘Het verhaal gaat over een Chinese wetenschapper die van kamp wisselt en in Amerika terecht komt. Hij heeft een diskette in zijn bezit en daarop vinden de veiligheidsdiensten gegevens over een nieuw, biologisch superwapen met de naam Wuhan-400. De naam was een referentie naar een labo in de Chinese stad Wuhan, waar men werk had gemaakt van een wapen dat iedere mens op aarde zou kunnen besmetten met een griepachtige ziekte. Wie werd besmet, zou symptomen tonen die eerst doen denken aan een verkoudheid of griep en zelfs een longontsteking. Helaas voor hen is het Wuhan-400 virus zo krachtig dat er geen enkele remedie beschikbaar is. Hij voorspelde niet alleen de ziekte, maar ook het jaartal. Wie de passages in het boek leest, kan niet anders dan de link met het heden leggen. Met bijna chirurgische precisie voorspelt Dean Koontz de uitbraak van het virus zoals we het nu kennen. Meer dan voldoende redenen dus om zowat iedere aanhanger van complottheorieën in de hoogste staat van paraatheid te brengen. De wildste theorieën circuleren reeds op het internet waar men het antwoord zoekt op de vraag: wist Dean Koontz dat één of andere overheid hiermee bezig was?
Het antwoord, minder sensationeel dan men had gehoopt, is helaas negatief. Jawel, de auteur slaagde erin een werk van fictie te maken met links naar de realiteit, links waarbij de wenkbrauwen gefronst worden. Eigen aan complottheorieën is dan weer dat men heel wat andere details, die eveneens in het boek staan, gaat vergeten omdat ze niet meteen in de opzet passen. Dean spreekt over een virus dat 100% dodelijk is, terwijl op dit moment slechts 0.2% van alle besmette mensen ook daadwerkelijk overlijden. Daarnaast is er ook sprake van een virus dat van mens op mens beweegt, terwijl we vandaag te kampen hebben met een virus dat via dieren op de mens werd overgebracht. Last but not least spreekt de schrijver over een doeltreffend wapen dat niet meer dan enkele uren nodig heeft om effect te hebben. Het Corona-virus heeft een incubatieperiode die kan oplopen tot wel 14 dagen.’
Mede omdat Koontz niet heeft geclaimd dat dit een realistische voorspelling zou zijn, lijkt er geen reden om hier een paranormaal fenomeen achter te zoeken.

De voorlopige conclusie is dan, dat er onvoldoende bewijs is voor helderziende voorspellingen van de Corona-crisis.
Tenslotte kunnen we ons afvragen of het uitbreken van de crisis merkbaar is in de resultaten van het Global Consciousness Project van Roger Nelson c.s. In dit project wordt de respons bijgehouden van vele Random Event Generators die soms statistisch gezien afwijkingen vertonen van de strikt willekeurige uitkomst. Zo was er bij de aanslag van 9/11 op het WTC in New York een duidelijke afwijking te zien. Voor een eventuele reactie op de Corona-crisis is het moeilijk om een specifieke datum aan te wijzen, maar Roger Nelson zegt hierover het volgende, zie: https://noetic.org/blog/global-consciousness-and-the-coronavirus-crisis/
‘In connection with the physical spread of the virus, there is another “viral” effect – on the world’s economies – with serious and continuing disruptions. This can be seen in stock market activity which has fluctuated wildly over the last few weeks, with extreme daily changes of 5-13%.
The probes for March 11-13, 16, and 17 showed strong departures on four of the days, one upward and three downward. The fifth case showed typical random variation. This is an informal assessment, but it is meaningful that four of the five samples show strong departures from expectation: the network was not producing normal random data during this time. Thus, although we can’t do rigorous testing, this looks like the GCP network is reacting to the intense and emotionally powerful Coronavirus crisis that has captured our attention all around the world.’
De ‘sterke afwijkingen’ die Nelson noemt duiden erop dat de Corona-crisis effecten heeft laten zien die interessant zijn voor paranormaal onderzoek. Of we hier kunnen spreken van beïnvloeding van een ‘gemeenschappelijk bewustzijn’ (wat dat dan ook moge zijn), is pure speculatie.

Geschreven door Paul Groenenboom