Dag van de Parapsychologie 2024 en ALV

Dag van de Parapsychologie 2024 en ALV

De Studievereniging voor Psychical Research (SPR) organiseert dit jaar de ALV en de ‘Dag van de Parapsychologie’ op zaterdag 1 juni.

ALV: 11:00 tot 12:30 uur
Dag van de Parapsychologie: 13:30 - 16:00 uur

Locatie:

  Huize ten Oosten
  Rubenslaan 1
  3723 BM Bilthoven
  Tel. 030-2744600

Programma ALV:

 - Opening
 - Overzicht van wat er het afgelopen jaar is gebeurd
 - Verslag van de penningmeester
 - Verslag van de kascommissie
 - Verslag over SPR kringen
 - Stand van zaken BLE-onderzoek
 - Wat verder ter tafel komt

Programma Dag van de Parapsychologie:


Het thema van de DvP 2024 is “Ervaringen” – ervaringen in de breedste zin van het woord. In vier bijdragen wordt het thema besproken. 

 

  1. Opening van de DvP en korte inleiding op het thema “Ervaringen”
  2. Ervaringen met Onderzoek. Dit zal een hele bijzondere bijdrage worden en daarom verklappen we hier nog weinig over. Onder deze titel zullen drie sprekers een bijdrage geven: Peter van der Sijde, Fred Melssen en Aron Bijl. 
  3. De Nabij-de-Dood Ervaring als poort naar een hoger bewustzijn? Jeltje de Boer zal Thea interviewen over haar NDE, haar paranormale ervaringen en spiritualiteit over de gevolgen daarvan op haar leven. Inleider:  Paul Groenenboom 
  4. Pauze met een consumptie, met gelegenheid om uw paranormale vermogens te testen bij het vinden van een schat.
  5. “Gematerialiseerde ervaringen”. Wim Kramer zal ons meenemen in de spiritistische seancekamer en laten zien wat er zoal aan instrumenten tijdens een seance werd gebruikt. Daarnaast zal hij het een en ander vertellen over spiritistische kunst uit de eerste helft van de 20ste eeuw.
  6. Terugblik op de Heymans uitzending van Jekels Jacht op 22 mei. Hoe hebben wij deze uitzending ervaren?
  7. Sluiting Daarnaast zal er voldoende tijd zijn om ervaringen met andere leden over de ter tafel gebrachte onderwerpen van gedachten te wisselen.


Toegang 10 euro voor leden. U kunt 1 of meer introducés opgeven. Deze kunnen op die manier kennis maken met de Dag van de Parapsychologie. Elke introducé betaalt het kennismakingstarief van 10 euro. Niet-leden betalen 15 euro en studenten 10 euro.

Koffie en thee is gratis. Een lunch is op eigen kosten.

Meld u hier aan.