Onderzoek

De SPR stimuleert gedegen wetenschappelijk onderzoek. Dit is onderzoek dat gebruik maakt van geaccepteerde wetenschappelijke methoden. Leden die interesse hebben om een dergeijk onderzoek uit te voeren kunnen een subsidie-aanvraag doen bij BIAL-foundation. De SPR kan bij het opstellen van een dergelijke aanvraag behulpzaam zijn middels een subsidie-overleg gesprek en door het inschakelen van het internationale netwerk van onderzoekers van de Parapsychological Association. 

De SPR is een non-profit organisatie en kan gesteund worden door sponsoring van haar activiteiten. Indien u de SPR wilt steunen kunt u contact opnemen met de penningmeester

Er zijn op het Internet een aantal on-line experimenten beschikbaar. Daarnaast kunt u naar aanleiding van in het tijdschrift verschenen 'recepten' voor DOE-HET-ZELF onderzoek zelf wat huis-en tuin experimenten uitvoeren. Het tijdschrift zal de uitkomsten hiervan kunnen publiceren maar dan moet het experiment wel van tevoren zijn aangemeld.

NIEUWS (november 2017): Aan de Universiteit van Groningen is aanvang gemaakt met een door Bial gesubsidieerd project waarin de realtie tussen hersen-schade en paranormale verschijnselen onderzocht wordt. Het project zal 2 jaar duren. 

NIEUWS (medio 2017): Een consortium van universitaire onderzoekscentra zal een onderzoeksprogramma ontwikkelen waarbij min of meer tegelijkertijd op verschillende laboratoria een zelfde experiment wordt uitgevoerd om te kijken of in psi experimenten een globale en onverklaarbare connectiviteit optreedt zoals dat door een theoretisch modle wordt voorspeld. In Nederland is de RUG een deelnemer, 

NIEUWS (eind 2016): Een studentenproject waarbij gekeken werd naar welke persoons-kenmerken paranormale prestaties kunnen voorspelen gebruikte het retro-Priming experiment van Daryl Bem en kon zijn bevindingen niet repliceren. Een jaar eerder was dat ook al het geval bij een replicatie door studenten op de Vrije Universiteit.