Onderwijs

Parapsychologie wordt in Nederland op dit moment niet op universiteiten als een vak onderwezen. Het controversiele karakter van deze verschijnselen is daar o.a. debet aan. Op diverse universiteiten zijn echter stafleden die een student wel willen begeleiden als ze parapsychologisch onderzoek willen doen of een scriptie over de parapsychologie willen schrijven. De SPR wil deze stafleden steunen door de serieuze literatuur ter beschikking van deze stafleden te stellen. 

 

De Universiteit van Edinburgh (Koestler Parapsychology Unit) verzorgt twee maal per jaar een online cursus parapsychologie. De eerstkomende cursus start op 10 september. Meer informatie vindt u hier.

Er zijn wel mogelijkheden om op een sub-academisch niveau onderwijs te volgen. Maar ook sommige HBO instellingen besteden aandacht aan de parapsychologie. Daarnaast is er het Parapsychologisch Instituut die diverse cursussen op de randgebieden van de parapsychologie verzorgt.

U vindt hier ook een aantal educatieve video's die betrekking hebben op de parapsychologie en de studie van het bewustzijn.