PERS info

 

Info voor de pers

Parapsychologie is een wetenschappelijke discipline. Ze onderzoekt controversiële verschijnselen als telepathie, helderziendheid, precognitie en psychokinese. Daarbij worden de algemeen geaccepteerde wetenschappelijke methoden gebruikt. Parapsychologie is dus niet 'het zwarte gat' of de 'paranormaal beurs'.

De resultaten van de Parapsychologie zijn voldoende intrigrerend om verder onderzoek te rechtvaardigen (zie voor een overzicht het boek 'The Conscious Universe' van Dean Radin). De verschijnselen lijken in strijd met het algemeen geaccepteerde 'materialistische' wereldbeeld.

Meer in het bijzonder lijken er connecties te bestaan die de traditionele beperkingen van ruimte en tijd overstijgen. Potentieel is er sprake van een revolutie in ons wereldbeeld. Maar zover is het zeker nog niet.

Het kost erg veel moeite om deze verschijnselen wetenschappelijk betrouwbaar onder controle te krijgen en zolang dit niet het geval is, of zolang er niet een duidelijk theoretisch kader is dat deze problematiek verklaart is het logisch dat de gevestigde 'main stream' wetenschap zich terughoudend opstelt.

Parapsychologen (overigens geen erkend 'beroep') zijn in het algemeen gewoon wetenschappers in een andere discipline die ernaast ook nog onderzoek op dit moeilijke terrein doen. Ze zijn aangesloten bij de 'Parapsychological Association', een beroepsvereniging die zelf onderdeel is van 'the American Association for the Advancement of Science' (AAAS). Op deze website is materiaal te vinden dat direct betrekking heeft op de onderwerpen die in de Parapsychologie bestudeerd worden maar ook meestal wat meer gepopulariseerd materiaal dat behoort tot topics die raken aan de Parapsychologie. Er is ook een FAQ waarin veelvoorkomende vragen worden beantwoord.

Vragen kunt u ook per email stellen aan onze pers-voorlichter: pers@dutchspr.org.