Financiën & ANBI

De SPR is een vereniging met ANBI status. Dat wil zeggen dat schenkingen aan de vereniging fiscaal aftrekbaar zijn. De vereniging streeft o.a. in dat verband naar transparantie in de financiële verantwoording. Dit doet ze door de publicatie van het meerjarenplan en de jaarstukken op deze publieke website.

Boekjaar 2021

Balans
Winst & Verlies
Toelichting

Boekjaar 2020

Balans
Winst & Verlies
Toelichting

Boekjaar 2019

Balans
Winst & Verlies
Toelichting

Boekjaar 2018

Balans
Winst & Verlies
Toelichting

Boekjaar 2017

Balans
Winst & Verlies
Toelichting

Boekjaar 2016

Balans
Winst & Verlies
Toelichting

Boekjaar 2015

Balans
Winst & Verlies
Toelichting

Hoofdpunten Beleidsplan 2022

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is het verspreiden van wetenschappelijk verantwoorde informatie betreffende paranormale verschijnselen als telepathie, helderziendheid en psychokinese.  Meer algemeen informatie betreffende wetenschappelijke bevindingen op het gebied van bewustzijnsonderzoek.  Het stimuleren van goed onderzoek naar deze verschijnselen.

Werkzaamheden

  • Het publiceren van een tijdschrift op het gebied van paranormale verschijnselen en bewustzijnsonderzoek. 
  • Het verspreiden van informatie via de social media. 
  • De begeleiding en verschaffen van adviezen op het gebied van parapsychologisch onderzoek. 
  • Het bemiddelen tussen potentiële onderzoekers en subsidiegevers. 
  • Organiseren van lezingen en Webinars.
  • Er vinden verschillende bijeenkomsten van de studiegroepen plaats.  Deze studiegroepen bespreken oud en nieuw onderzoek.   

Inkomsten

De inkomsten van de vereniging bestaan hoofdzakelijk uit de contributies van de leden. Incidenteel wordt subsidie verworven bijvoorbeeld t.b.v. het organiseren van congressen en/of lezingen en Webinars. In principe staat de vereniging open voor inkomsten uit schenkingen maar in praktijk wordt heel weinig van de inkomsten hieruit verworven.

Besteding en beheer van vermogen

De vereniging heeft al haar vermogen (minder dan 20000 euro) op de bank. Zie ook het financiële overzicht.
Dit vermogen wordt besteed aan de uitgave van een tijdschrift en aan honorering van sprekers. Ook wordt elke 2 jaar een student award uitgereikt voor het beste onderzoek op paranormaal gebied uitgevoerd door studenten. 

Uitgevoerde werkzaamheden 2021

In 2021 werden er drie afleveringen van het tijdschrift uitgegeven. Een combinummer over complementaire zorg en een nummer over déjà vu en dromen dat door problemen bij de drukker pas in 2022 verstuurd werd. Er werd een online experiment uitgevoerd waaraan leden konden deelnemen als proefpersonen. Er vonden voorbereidende werkzaamheden plaats voor het honderdjarig jubileum van de vereniging. Er vonden verschillende bijeenkomsten van de studiegroepen plaats.  Deze studiegroepen bespreken oud en nieuw onderzoek.   

RSIN / Fiscaal nummer: 8104.99.009

Bestuursleden