Student Award

De SPR-Student Research Award

De SPR Student-Award is een tweejaarlijkse prijs voor het beste wetenschappelijke onderzoek naar paranormale fenomenen, uitgevoerd door een student of een groep studenten (werkgroepen, klassen, scholen). De prijs bedraagt 2500,- Euro.
Studenten zijn in dit geval alle binnen- en buitenlandse leerlingen en studenten in het reguliere  onderwijs.

Soorten Onderzoek
Alleen onderzoek met een hypothese aangaande mogelijke paranormale effecten komt in aanmerking. Het betreffende onderzoek mag ingebed zijn in een onderzoek naar niet paranormale verschijnselen.
Voorbeelden van dit soort onderzoek zijn terug te vinden op de website. (zie website onderzoek ideeën). Begeleiders kunnen de SPR vragen relevante literatuur te verzorgen. Ook een statistische consultatie is mogelijk en wordt aangeraden alvorens het onderzoeksverslag te schrijven.

Criteria
Het onderzoek moet resulteren in een wetenschappelijk verslag (inleiding, probleemstelling/vraagstelling, hypotheses of hoofd/deelvragen, literatuuronderzoek, design/methode; waaronder proefpersonen, praktijkonderzoek, resultaten, conclusie, aanbevelingen) dat de basis zal vormen voor de jurering.

NB: Alvorens het praktijkonderzoek/de dataverzameling aan te vangen, wordt het research-design inclusief hypotheses of hoofd/deelvragen, alsook het aantal uit te voeren tests en de voorgenomen analyse aan de SPR opgestuurd (award@dutchspr.org).  
Zodra het onderzoek is afgerond wordt het complete onderzoeksverslag digitaal ingestuurd. De ruwe en bewerkte/gecodeerde data dienen eveneens digitaal aangeleverd te worden. Jurering gebeurt door een onafhankelijke academische jury die haar keuze expliciet dient te motiveren.

Procedure
Jurering gebeurt door een onafhankelijke academische jury.  Beoordeling vindt plaats  binnen 2 maanden na inzending en resulteert in een score en een review met didactische aantekeningen. Iedere 2 jaar zal de inzending met de hoogste score de prijs ontvangen. We zijn nog in overleg met sponsoren voor aanvullende prijzen.

Mogelijke student-projecten die in aanmerking kunnen komen voor de Student-Award

Controversiële componenten van Beïnvloeding
In dit onderzoek worden 2 manieren van beïnvloeding getoetst. In de eerste plaats subliminale beïnvloeding en in de tweede plaats paranormale beïnvloeding. Beide onderwerpen zijn controversieel en daarom uiterst geschikt om te gebruiken in leeronderzoek.

Subliminale beïnvloeding.
Dit onderzoek behelst een  simpele replicatie van het beruchte Coca Cola experiment.
Hypothese: het subliminaal tonen van 1 frame met het woordje ‘cola’ te midden van random dot frames beïnvloedt beslissingen betreffende drankkeuze die niet lang erna gemaakt worden.
Leerdoelen: het opzetten van een simpel dubbelblind experiment waarin randomisatie en een simpele analyse centraal staan.
De uitwerking: Stimulus clips bedenken en maken. Je moet meerdere aanbiedingen hebben. Het experiment uitvoeren zoals oorspronkelijk geclaimd vereist heel veel naïeve proefpersonen. Dat  zou betekenen dat er een bioscoop met bar (voor de effectmeting) gebruikt moet worden. Het is dus handiger om een niet exacte replicatie te doen en een ander woord te gebruiken (Je kunt bijvoorbeeld of het woord ‘kanker’ gebruiken, of het woord ‘geluk’ en dan meteen erna aan de proefpersoon vragen om aan te geven hoe deze zich voelt (klote, …, heel blij)

Paranormale beïnvloeding
Het gaat hier om het testen of een verborgen toevallig situatie het heden ‘beïnvloedt ’. In het jargon om een ‘helderziendheid’ effect.
Hierbij zijn er helemaal geen verborgen woorden in de stimulus alleen maar 10 frames met random patronen in de clip maar wordt er van tevoren een niet getoond random woord bijvoorbeeld ‘kanker’ als doel in de computer opgeslagen en, cruciaal, er wordt in de helft van de gevallen feedback van dat woord gegeven onmiddellijk nadat de proefpersoon heeft aangegeven hoe hij/zij zich voelt na het zien van de clip.. De paranormale hypothese is dat ondanks het feit dat het woord alleen maar in de computer staat de proefpersonen toch beter dan kans zal responderen. Dat effect zou dan vooral bij feedback optreden omdat er theoretisch informatie uit de toekomst terug in de tijd zou lekken.

Als het experiment netjes is opzet kun je ook op transparante wijze multivariate statistiek op de data loslaten. Hierbij zouden 3 factoren een rol spelen: subliminale beïnvloeding, helderziendheid en presentiment. Meteen een publicatie waard. In ieder geval in het TvPBO.

Aan docenten: Voor de begeleiding van dit onderzoek kan materiaal aangevraagd worden bij de SPR via award@dutchspr.org. Dit materiaal behelst relevante literatuur en protocollen voor het uitvoeren van het experiment.