English info

English info

This website is mainly intended for the dutch speaking audience.  Webinars organized by the dutch SPR may be in English and also announcements and abstracts are in English.  In the section on education some introductory literature for 'starters' in the field of psychical research is mentioned. 

Here we give the mission statements of the dutch SPR:

Prof. dr. G. Heymans at the birth of the  Dutch SPR (1917):

"..... we are not intending to arrange sensational stage performances like those of Rubini, nor do we want to supply information that comforts the need for higher or lower emotions, or to satisfy the need for consoling views and nervous tremblances, but we want to study the relevant phenomena in a scientific and objective way.......

"... Wij willen niet interessante voorstellingen à la Rubini arrangeren, niet de behoefte aan hoogere of lagere emoties, aan troostrijke uitzichten of nerveuze rillingen bevredigen,- maar wij willen de betrokken verschijnselen bestuderen, wetenschappelijk en onbevooroordeeld onderzoeken ..."

More info on Heymans : http://ww.rug.nl/museum/geschiedenis/hoogleraren/heymans?lang=en

Prof (Em.) dr. D. J. Bierman at the millenium (2000):

".... the goal of the SPR is to stimulate research into so called paranormal phenomena using generally accepted scientific methods. The SPR is disseminating results of this research, independent of the outcome and with the relativisitc footnotes that are an intrinsic part of the scientific enterprise....."

"... De SPR stelt zich tot doel het onderzoek naar paranormaal genoemde verschijnselen met behulp van in de wetenschap algemeen aanvaarde methoden te bevorderen. Zij wil de resultaten uit dergelijk onderzoek verspreiden onafhankelijk van de uitkomst en met de kanttekeningen die nu eenmaal behoren bij het wetenschappelijk bedrijf ..."