Kring Brabant/Zeeland (4500)

De leden in de kring bepalen samen op welke manier er inhoud en vorm gegeven wordt aan de activiteiten in de Kring.

Er zijn diverse mogelijkheden zoals een studiebijeenkomst, een presentatie, boekbespreking, dat wat de leden zelf willen. Ieder lid kan voorstellen doen en de organisatie wordt gezamenlijk uitgevoerd.

Uitgangspunt is dat als er bijvoorbeeld een presentatie / lezing georganiseerd wordt dit kostenneutraal gebeurt. Als er sprake is van een openbare lezing dan vindt er afstemming plaats met het verantwoordelijk bestuurslid die aanspeekpunt is voor de Kring.

De kring dat zijn wij zelf. Van harte uitgenodigd !

Voor meer informatie en aanmelding (als kringcoördinator): kring4500@dutchspr.org