Webinar: Jolij

ZIJN PARANORMALE VERSCHIJNSELEN IN TEGENSPRAAK MET DE NATUURKUNDE?
15-februari 2016 17:30
 
dr. Jacob Jolij, Universiteit van Groningen
 
Go to the videorecording

Jacob JolijBuitengewone ervaringen, zoals telepathie, helderziendheid en psychokinese worden al sinds mensenheugenis gerapporteerd in alle culturen. Sinds het einde van de 19e eeuw worden deze verschijnselen ook bestudeerd door het uitvoeren van experimenten in laboratoria. Echter, ondanks meer dan een eeuw aan onderzoek blijft het zeer moeilijk paranormale verschijnselen in het laboratorium op te wekken. Volgens skeptici is dat nogal wiedes - paranormale fenomenen stroken niet met de wetten van de natuurkunde. Het kan helemaal niet! Maar is, dat wel terecht? In de moderne fysica, met name de quantumfysica, lijkt juist van alles mogelijk te zijn dat helemaal niet kan: deeltjes die elkaar op 'spookachtige' wijze op afstand kunnen beinvloeden, en teleportatie zijn maar twee voorbeelden van verschijnselen die niet stroken met de klassieke natuurkunde, maar volledig passen in het kader van de quantummechanica. Het mag dan ook geen wonder heten dat volgens goeroes/mystici als Deepak Chopra allerlei esoterische zaken verklaard kunnen worden vanuit de quantumwereld. Echter, ook daarvan kun je je afvragen of het wel klopt. In deze voordracht ga ik verder in op de vraag in hoeverre paranormale verschijnselen al dan niet stroken met de moderne natuurkunde. Zoals wel vaker zal blijken dat de waarheid in het midden ligt - quantumfysische verschijnselen zijn op zich absoluut geen verklaring of 'green card' voor het bestaan paranormale verschijnselen, maar de bewering dan paranormale verschijnselen niet kunnen bestaan omdat ze niet stroken met de natuurkunde is ook een wat al te stellige bewering.
 
Dr. Jacob Jolij (1979) is als experimenteel psycholoog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en doet onderzoek naar bewustzijn. Hij is voornamelijk geinteresseerd in de vraag hoe onze waarneming en de werkelijkheid zich tot elkaar verhouden.