Doelstelling

Prof. dr. G. Heymans bij de oprichting van de Nederlandse SPR (1917):

"... Wij willen niet interessante voorstellingen à la Rubini arrangeren, niet de behoefte aan hoogere of lagere emoties, aan troostrijke uitzichten of nerveuze rillingen bevredigen,- maar wij willen de betrokken verschijnselen bestuderen, wetenschappelijk en onbevooroordeeld onderzoeken ..."

Voor meer informatie over Heymans zie bijvoorbeeld: http://ww.rug.nl/museum/geschiedenis/hoogleraren/heymans?lang=en

In hedendaagse woorden:

Mission Statement door Prof (Em.) dr. D. J. Bierman (2000):

"... De SPR stelt zich tot doel het onderzoek naar paranormaal genoemde verschijnselen met behulp van in de wetenschap algemeen aanvaarde methoden te bevorderen. Zij wil de resultaten uit dergelijk onderzoek verspreiden onafhankelijk van de uitkomst en met de relativerende kanttekeningen die nu eenmaal behoren bij het wetenschappelijk bedrijf ..."